Η εταιρεία

Η Εταιρεία

Ο Όμιλος Παπασάββα διαθέτει πρότυπη οργανωτική και στελεχιακή διάρθρωση, ενώ τα οικονομικά στοιχεία του ακολουθούν ανοδική πορεία συνεχώς από την ημέρα της ίδρυσης. Γνωρίζει ότι ο πολυτιμότερος συντελεστής του είναι το “Ανθρώπινο Δυναμικό” και έτσι πλαισιώνεται από στελέχη με υψηλή τεχνική και επιστημονική κατάρτιση, μακροχρόνια πείρα και μεγάλες ικανότητες.

Εμπλουτίζει αδιάκοπα το ανθρώπινο δυναμικό του, προχωρόντας σε προσλήψεις νέων επιστημόνων, απαραίτητα κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων (Διδακτορικό, Master), καλύπτοντας έτσι όλο το φάσμα των απαιτούμενων ειδικοτήτων, όπως προγραμματιστές, αναλυτές, γραφίστες, τεχνικούς, κτλ.

Αναπτύσσει συνεργασίες με διεθνείς ερευνητικούς οργανισμούς και εταιρίες ηγέτες στην διεθνή επιχειρηματική σκηνή και μέσω του δικού του τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης και Ποιοτικού Ελέγχου (Research & Development and Quality Control) ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις στον διεθνή τεχνολογικό χώρο, αναπροσαρμόζοντας τις δραστηριότητες του που αφορούν την εφαρμοσμένη και τεχνολογική έρευνα-καινοτομία σε πληθώρα κλάδων της οικονομίας. Το αποτέλεσμα της συνεχούς ενημέρωσης και αναπροσαρμογής των δραστηριοτήτων είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη προϊόντων υψηλών / διεθνών προδιαγραφών.

Κύριος σκοπός του Ομίλου είναι ο εντοπισμός των σύγχρονων αναγκών της αγοράς και των επιχειρήσεων και η κάλυψή τους με την παροχή ολοκληρωμένων τεχνικά λύσεων. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με την υιοθέτηση και διοχέτευση κάθε αξιόπιστης σύγχρονη τεχνολογίας από την παγκόσμια αγορά πληροφορικής στην Ελληνική.

Περαιτέρω σκοποί του Ομίλου είναι:

•η ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία

•η ανάπτυξη δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας με στόχο την διείσδυσή σε νέες αγορές διεθνώς

•η παραγωγή καινοτόμων προϊόντων που ως στόχο έχουν την βελτίωση της παραγωγικότητας των πελατών του μέσω της ανάπτυξης νέων ή βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής

•η μεταφορά και προσαρμογή υψηλής τεχνολογίας σε παραδοσιακούς κλάδους της οικονομίας (Αυτοματοποίηση Παραγωγής, Πληροφορική, Ηλεκτρονικά, Επικοινωνίες, Κατασκευές, Ναυτιλία.)

Επίσης ο Όμιλος

Προσφέρει και υποστηρίζει μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών, όπως Υπολογιστικά Συστήματα, Εκτυπωτές, Δομημένη Καλωδίωση, Σχεδίαση / Ανάπτυξη Λογισμικού και Βασεων Δεδομένων, Δορυφορικές Επικοινωνίες, Σχεδίαση και Υλοποίηση Δικτύων κ.α.

Παρέχει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που επιβεβαιώνεται τόσο από τους συνεργάτες του όσο και από το σύνολο των πελατών του. Τον κατάλογο των πελατών απαρτίζουν μεγάλες και δυναμικές ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά και δημόσιοι οργανισμοί.

Αντλεί την δυναμική του από τους ραγδαίους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, τα επενδυτικά προγράμματα, το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών και την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών του.

Ο Όμιλος από τα πρώτα του βήματα πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001:2000 από τον Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας DQS Hellas Ltd..

Η DQS Hellas Ltd. είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου Ποιότητας IQNET