Λύσεις

Λύσεις

Ο Όμιλος ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ παρέχει λύσεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, τόσo σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Μεγάλες Ελληνικές επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί επέλεξαν την εταιρία, λόγω της πολυετούς πείρας και της εξειδίκευσής της στον χώρο της επιχειρησιακής πληροφορικής. Μερικοί από τους πελάτες μας που ικανοποιήσαμε τις ανάγκες τους και εξακολουθούν να μας εμπιστεύονται είναι:

Εφαρμογή ΕΙΝ (Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας) «Ανάδραση Ιστός» H εφαρμογή του ΕΙΝ με τίτλο «Ανάδραση Ιστός», συγκεντρώνει και να ομαδοποιεί όλα τα προηγούμενα συστήματα καταγραφής προσφύγων, που χρησιμοποιούν / χρησιμοποιούσαν οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί στο πρόγραμμα «Ανάδραση Ιστός», μέσω της χρήσης του Internet. Πρόκειται ουσιαστικά για μία εφαρμογή ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης ατόμων αιτούντων άσυλο/ προσφύγων με σκοπό αφενός μεν, την εξυπηρέτηση των τελευταίων καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας αναγνώρισης τους αλλά και μετά, και αφετέρου την βελτίωση και αυτοματοποίηση των υπηρεσιών των συνεργαζόμενων φορέων.

Δομή Εφαρμογής

Η εφαρμογή είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να εξομοιώνει τις πραγματικές συνθήκες τρόπου λειτουργίας των φορέων και να περιλαμβάνει εκείνα τα στοιχεία που θα βοηθήσουν τους χρήστες να αντλήσουν συμπεράσματα και πολιτικές οργάνωσης. Αποτελείται κυρίως από 5 υπηρεσίες:

1. Διαδικασία εγγραφής πρόσφυγα

2. Διαδικασία παρουσίασης και ενημέρωσης των στοιχείων του πρόσφυγα

3. Διαδικασία προώθησης στην εργασία με την καταχώρηση θέσεων εργασίας και παρακολούθηση της εξέλιξης τους.

4. Παραπομπές προσφύγων σε φορείς και δημιουργία αιτημάτων προς επίλυση

5. Ιατρικό, Ποινικό, Νομικό ιστορικό (Προστασία Προσωπικών δεδομένων)

6. Στατιστικά

Τεχνολογία & Μεθοδολογία Υλοποίησης

Λόγω των υψηλών απαιτήσεων σε όγκο επεξεργασίας στοιχείων, χρησιμοποιήθηκε για βάση δεδομένων SQL Server 2000 με ευρεία χρήση των indexes και views, για γρήγορη προσπέλαση. Επίσης, επειδή, η εγκυρότητα και η ασφάλεια των στοιχείων αποτελεί πρωταρχική προ-απαίτηση του προγράμματος, transactions και fail-safe μηχανισμοί, εξασφαλίζουν ότι τα στοιχεία καταγράφονται χωρίς λάθη και ανακρίβειες στην βάση.

Επίπεδα ασφαλείας, ανά φορέα, έχουν οριστεί, και η πρόσβαση σε ευαίσθητα στοιχεία είναι επιλεκτική και παραμετροποιήσιμη από τον κεντρικό διαχειριστή, ο οποίος καθορίζει ουσιαστικά τα δικαιώματα χρήσης στην εφαρμογή. Τέλος, τα στατιστικά είναι real-time, δηλαδή, αν ο χρήστης επεξεργάζεται τα στατιστικά στοιχεία, οποιεσδήποτε αλλαγές γίνονται στην βάση, αντανακλώνται στα στατιστικά και μπορεί να τις συμπεριλάβει στην επεξεργασία του.

Εφαρμογή ΕΙΝ «Δαίδαλος»

Η εφαρμογή «Δαίδαλος» είναι μια εφαρμογή παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δαίδαλος» του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας η οποία αποσκοπεί στην ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων επίδειξης και βράβευσης εκπαιδευτικών έργων. Η εφαρμογή χωρίζεται στις εξής τρεις ενότητες:

Σχολικές ομάδες

Οι σχολικές ομάδες αποτελούνται από τους υπεύθυνους καθηγητές των έργων, που επιβλέπουν την πορεία του έργου, και τους μαθητές που αναλαμβάνουν την κατασκευή του. Οι διαθέσιμες λειτουργίες του συγκεκριμένου τμήματος του κόμβου είναι:

•Αίτηση υποβολής πρότασης για ένταξη έργου στο πρόγραμμα

•Έκθεση δραστηριοτήτων έργου

•Μηνιαία κατάσταση δαπανών και κατάσταση οδοιπορικών εξόδων

•Τριμηνιαία κατάσταση προόδου

•Τελικός οικονομικός απολογισμός

•Ταυτότητα φυσικού αντικειμένου

•Αμοιβή υπεύθυνου καθηγητή και δήλωση Ν 1256

Περιφερειακή Επιτροπή

Η περιφερειακή επιτροπή είναι διορισμένη ομάδα καθηγητών οι οποίοι αξιολογούν τις αιτήσεις υποβολής, τα ολοκληρωμένα έργα και τα έργα προς βράβευση. Οι διαθέσιμες λειτουργίες του συγκεκριμένου τμήματος του κόμβου είναι:

•Αξιολόγηση και πρακτικό ένταξης έργου

•Αξιολόγηση και πρακτικό ολοκληρωμένων έργων

•Αξιολόγηση και πρακτικό έργων προς βράβευση

•Αμοιβή μέλους επιτροπής και δήλωση Ν 1256

Διαχειριστές

Οι διαχειριστές είναι μέλη του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητα οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την διαχείριση και παραμετροποίηση του κόμβου. Οι διαθέσιμες λειτουργίες του συγκεκριμένου τμήματος του κόμβου είναι:

•Σχολικά έτη

•Χρήστες

•Κεντρική επιτροπή ΕΙΝ

•Περιφέρειες / Νομοί / Σχολικές μονάδες / Καθηγητές

•Κατηγορίες δαπανών

•Περιφερειακές Επιτροπές

•Ειδικότητες Καθηγητών

•Ερωτήματα αίτησης ένταξης έργου

•Κριτήρια αξιολόγησης προτάσεων

•Ερωτήματα έκθεσης δραστηριοτήτων έργου

•Ερωτήματα τριμηνιαίου δελτίου (παράγραφος Β)

•Ερωτήματα τριμηνιαίου δελτίου (παράγραφος Δ)

•Κριτήρια αξιολόγησης ολοκληρωμένων έργων

•Κριτήρια αξιολόγησης έργων για βράβευση

•Συχνές ερωτήσεις / απαντήσεις

•Νέα

•Άλλες παράμετροι

•Επεξεργασία προτάσεων

•Επεξεργασία έργων

•Έγκριση προτάσεων

•Δυναμικά και στατικά στατιστικά προτάσεων

•Δυναμικά και στατικά στατιστικά έργων

Εφαρμογή ΗΚΕ (Ηλεκτρονικού Κέντρου Εμπορίου) Θεσσαλονίκης

Το ΗΚΕ Θεσσαλονίκης αποτελεί μία ολοκληρωμένη δικτυακή πύλη του συγκεκριμένου Επιμελητηρίου. Αποτελεί μία από τις πρωτοπόρες ελληνικές προσπάθειες ενσωμάτωσης πολλών «φυσικών» δραστηριοτήτων σε μία ενιαία ηλεκτρονική διαδικτυακή πύλη για τα μέλη και όχι μόνο του επιμελητηρίου. Οι λύσεις που προσφέρει το ΗΚΕ Θεσσαλονίκης μπορούν να συνοψιστούν στις εξής:

•Νέα – Ανακοινώσεις = Υπηρεσία δελτίων τύπου και ανακοινώσεων για τις δραστηριότητες, νέα, εκδηλώσεις τόσο του Επιμελητηρίου όσο και της ευρύτερης περιοχής του.

•E-Library = Προσφέρει την δυνατότητα κατάθεσης και προβολής έντυπου υλικού από τους χρήστες με παραμετροποιημένη αρχειοθέτηση ανά θεματική ενότητα.

•E-Marketplace = Ηλεκτρονικά μαγαζιά και ηλεκτρονικές βιτρίνες παραμετροποιήσιμα ανάλογα με τα standards που χρησιμοποιούνται (π.χ. INTRASTAT)

•Matrix = Προβολή μητρώου επιχειρήσεων με πολλαπλά κριτήρια

•Forum

•Chat

•Bulletin Board

Τεχνολογία & Μεθοδολογία Υλοποίησης

Όλη η διαχείριση του ΗΚΕ είναι συγκεντρωμένη σε μία ενιαία εφαρμογή δομημένη επάνω σε ORACLE RDBM System. Μέσα από ένα φιλικό, για τον χρήστη -διαχειριστή, περιβάλλον προσφέρει γρήγορη και εύκολη επεξεργασία των πληροφοριών. Οι δυνατότητες διαχείρισης χωρίζονται ανά προσφερόμενη υπηρεσία και οι επεξεργασία είναι αυτοματοποιημένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να πληροφορεί τον χρήστη για τα αποτελέσματα των ενεργειών του. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα σε κάθε χρήστη μέλος να «κατασκευάζει» το δικό του μαγαζί, να εισάγει τα δικά του προϊόντα και τιμές και να παρακολουθεί την πορεία του καταστήματος του. Όλα τα παραπάνω συνοδεύονται από κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και διασφάλισης των στοιχείων του κόμβου (κρυπτογράφηση – πιστοποίηση).

Εφαρμογή ΗΚΕ (Ηλεκτρονικού Κέντρου Εμπορίου) Στερεάς Ελλάδος και Εύβοιας

Το ΗΚΕ της Στερεάς Ελλάδος και Εύβοιας αποτελεί μία ολοκληρωμένη δικτυακή πύλη των Εμπορικών Επιμελητηρίων Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας. Αποσκοπεί, στην προσφορά ανταγωνιστικών υπηρεσιών στις ΜΜΕ (Μικρό-Μεσαίες Επιχειρήσεις) της περιφέρειας των Επιμελητηρίων και στην καλύτερη επικοινωνία με τα μέλη τους. Οι λύσεις που προσφέρει το ΗΚΕ μπορούν να συνοψιστούν στις εξής:

?Help Desk = Προσφέρει υπηρεσίες όπως ανακοινώσεις, δελτία τύπου, επικοινωνία, FAQ, αμφίδρομη επικοινωνία (feedback), e-mail management & newsletter.

?Ε-Marketplace = Ηλεκτρονικά μαγαζιά και ηλεκτρονικές βιτρίνες παραμετροποιήσιμα ανάλογα με τα standards που χρησιμοποιούνται (π.χ. INTRASTAT)

?E-Library = Προσφέρει την δυνατότητα κατάθεσης και προβολής έντυπου υλικού από τους χρήστες με παραμετροποιημένη αρχειοθέτηση ανά θεματική ενότητα.

?Ε-Learning = Εφαρμογή για εξ’ αποστάσεως μάθηση, εμπεριστατωμένη κάλυψη γνωστικών αντικειμένων μέσω ασκήσεων, εργασιών και διαγωνισμάτων αλλά και για εσωτερική εκπαιδευτική χρήση.

?Αγορά Προϊόντων = Προσφορά και ζήτηση προϊόντων από τα μέλη του ΗΚΕ με πολλαπλά κριτήρια.

?Συνεργασία επιχειρήσεων = Υπηρεσία εύρεσης και διακανονισμού συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων

?Αγορά Εργασίας = Πίνακας προσφοράς και ζήτησης στον τομέα της αγοράς

Εργασίας με δυνατότητα υποβολής βιογραφικών και αναζήτησης εργασίας μέσα από παραμετροποιήσιμες επιλογές.

?Trade Matrix = Προβολή μητρώου ανά επιμελητηριακή βάση επιχειρήσεων με πολλαπλά κριτήρια

?Forum

?Chat

?Bulletin Board

Τεχνολογία & Μεθοδολογία Υλοποίησης

Όλη η διαχείριση του ΗΚΕ είναι συγκεντρωμένη σε μία ενιαία εφαρμογή δομημένη επάνω σε ORACLE RDBM System. Η διαχείριση είναι κατανεμημένη σε ενότητες έτσι ώστε ο χρήστης-διαχειριστής να μπορεί εύκολα να «πλοηγηθεί» και να επεξεργαστεί τα στοιχεία χωρίς ειδικές γνώσεις. Επίπεδα ασφαλείας, εγγυώνται ότι ο κάθε χρήστης έχει καθορισμένες διαχειριστικές αρμοδιότητες και δικαιώματα. Έτσι, οι διαχειριστές μπορούν να θέσουν τις παραμέτρους του συστήματος και να έχουν πρόσβαση σε κάποιες λειτουργίες που αφορούν συγκεκριμένες υπηρεσίες στην δικτυακή πύλη. Τα μέλη του ΗΚΕ, από την άλλη μεριά, μπορούν να «κατασκευάσουν» τα δικά τους μαγαζιά-βιτρίνες, χωρίς ειδικές προγραμματιστικές γνώσεις μέσα από τυποποιημένα templates, να καθορίσουν προσφορές και εκπτώσεις καθώς και να πληροφορούνται για την πορεία των καταστημάτων τους και των προϊόντων τους. Όλο τα ΗΚΕ, προσφέρει αναλυτικά στατιστικά στοιχεία, τόσο συγκεντρωτικά (π.χ. ποσοστό επισκεψιμότητας ανά χρονικές περιόδους), όσο και εξειδικευμένα (π.χ. επίπεδο επισκεψιμότητας συγκεκριμένης σελίδας).

Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού ΑLPHA BANK

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού της, πραγματοποιήθηκε για την ALPHA BANK, η δημιουργία ειδικού εκπαιδευτικού υλικού και η ενσωμάτωση του στην προ-εγκατεστημένη πλατφόρμα του εν λόγω τραπεζικού οργανισμού για δυναμική ενημέρωση και παρακολούθηση των διδασκόμενων μαθημάτων. Το υλικό περιλάμβανε τόσο έντυπο υλικό, προσαρμοσμένο με δικτυακό περιβάλλον διεπαφής (interface) , όσο και λογισμικό εξέτασης και βαθμολόγησης των εκπαιδευόμενων στο συγκεκριμένο υλικό. Η δομή του υλικού ακολουθεί την λογική ενός e-book, χωρισμένο σε κεφάλαιο και θεματικές ενότητες, αλλά προσφέρει ανεπτυγμένες μεθόδους εκμάθησης βασισμένους στα πρότυπα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, με την χρήση Flash τεχνολογίας, η ανάλυση και επεξεργασία των πληροφοριών από τον χρήστη γίνεται πιο ρεαλιστική, ενώ η χρήση επεξηγήσεων (animations ή απλό κείμενο) ανά σελίδα, δεν αφήνει περιθώρια απορίας στον χρήστη. Στο υλικό περιλαμβάνεται, γλωσσάριο όλων των τεχνολογικών και μη ορολογιών σε αγγλικά και ελληνικά, δυνατότητα εκτύπωσης και προβολής περιερχομένων ανά σελίδα.

Πλατφόρμα Ε-Learning Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού Σ.Β.Ι.Ε

Η Σ.Β.Ι.Ε θέλοντας να αναβαθμίσει τις εκπαιδευτικές δυνατότητες προς τους φοιτητές της, υιοθέτησε την πλατφόρμα Data LearningR , προσαρμόζοντας τον μαθησιακό της προσανατολισμό και στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.

Η πλατφόρμα Data LearningR ,που δημιουργεί έναν ολοκληρωμένο διαδυκτιακό κόμβο, δίνει την δυνατότητα ηλεκτρονικής εκμάθησης και την ευκαιρία εκπαίδευσης στον χώρο και στον χρόνο που θέλει ο χρήστης. Η ηλεκτρονική διδασκαλία ξεκινά με την εισαγωγή συγκεκριμένων μαθημάτων, από εδικούς καθηγητές, και την παρακολούθηση τους από τους ενδιαφερόμενους χρήστες (μαθητές), ενώ τα μαθήματα προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του χρήστη και στην πρόοδο του. Πλούσια θεωρία, επιλεγμένες ασκήσεις και άμεση βαθμολόγηση, εργασίες και άμεση αξιολόγηση, προτεινόμενη βιβλιογραφία και εξειδικευμένοι καθηγητές ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς χρήστες καλύπτοντας μια ποικιλία μαθησιακών αντικειμένων, μέσα σε ένα ευχάριστο και καινοτομικό περιβάλλον.

H Βασική Δομή

Στον κόμβο υπάρχουν τρεις οντότητες: ο καθηγητής, οι διαχειριστές κι οι μαθητές, οι οποίοι αλληλεπιδρούν και μετέχουν όλοι στην εκπαιδευτική διαδικασία:

Οι Καθηγητές:

επιλέγουν την ύλη των μαθημάτων και επικοινωνούν με τους μαθητές για να διακρίνουν τις ανάγκες τους και να προσαρμόσουν την διδασκαλία στο προσωπικό τους επίπεδο. Επιπλέον προτείνουν εργασίες και τις αξιολογούν, με αποτέλεσμα ο μαθητής να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την πρόοδό του.

Διαχειριστές:

είναι οι υπεύθυνοι για την εύρυθμη λειτουργία του κόμβου, παρατηρώντας και ελέγχοντας την εφαρμογή, εκχωρούν άδειες πρόσβασης στους χρήστες (μαθητές – καθηγητές) και έχουν την δυνατότητα να τροποποιήσουν όλη την πληροφορία που διακινείται στον κόμβο όπου κρίνεται απαραίτητο.

Μαθητές:

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν από μια ποικιλία μαθημάτων, να διαβάζουν την θεωρία, να λύνουν επιλεγμένες ασκήσεις, να επιλέγουν εργασίες και να τις γράφουν μέσω του κόμβου ενώ μπορούν να βρουν και προτεινόμενη βιβλιογραφία για το κάθε μάθημα που επιλέγουν.. Οι μαθητές επικοινωνούν και αξιολογούνται από τους καθηγητές, επιτυγχάνοντας έτσι ένα «προσωπικό» τρόπο εκπαίδευσης.

Παράλληλα με την πλατφόρμα, αναπτύχθηκε και εκπαιδευτικό υλικό, του οποίου το γνωστικό αντικείμενο περιελάμβανε ολοκληρωμένες θεματικές ενότητες. Εκτός, δηλαδή από το πολυμεσικό υλικό παρουσίασης, αναπτύχθηκαν εργασίες, ασκήσεις, διαγωνίσματα, βιβλιογραφίες για κάθε θεματική ενότητα.

Όλα αυτά ενσωματώθηκαν στο φιλικό για τον χρήστη και στο ειδικά για την ΣΒΙΕ διαμορφωμένο περιβάλλον της πλατφόρμας.

Όλες οι λειτουργίες της πλατφόρμας ελέγχονται από μία κεντρική online εφαρμογή διαχείρισης, για την εύκολη πρόσβαση από τους χρήστες, στις πληροφορίες και την δυναμική παρουσίαση των πληροφοριών.

Η πλατφόρμα υποστηρίζεται από ORACLE RDBM και Microsoft ASP 3.0 τεχνολογίες.