Πελάτες

Πελάτες

Το πελατολόγιο του Ομίλου ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ είναι ιδιαίτερα πλούσιο και μπορεί να καταμεριστεί σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:

Δημόσιο και Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας:

Η εταιρία στο πέρασμα του χρόνου έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό πελατολόγιο, με πελάτες επιχειρήσεις του Δημόσιου και του Ευρύτερου Δημοσίου τομέα. Ενώ το τμήμα πωλήσεων συμμετέχει στο μεγαλύτερο ποσοστό διαγωνισμών του δημοσίου, οι οποίοι αφορούν τον τομέα της πληροφορικής, επιτυγχάνοντας να κερδίσει ένα σημαντικό μερίδιο από αυτούς.

Ιδιωτικός Τομέας:

Πλούσιο επίσης είναι το πελατολόγιο της εταιρίας, το οποίο αποτελείται από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Στο πελατολόγιο αυτό συνεχώς προστίθονται νέοι πελάτες μέσα από μια οργανωμένη διαδικασία προσέγγισης νέων πελατών.

Πανεπιστήμια / Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί / Νοσοκομεία

Ο Όμιλος Παπασάββα, έχει αναλάβει την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων σε ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών και νοσοκομειακών οργανισμών.

Εξαγωγές:

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρίας. Οι σημαντικότερες εξαγωγές πραγματοποιήθηκαν προς την Γερμανία, το Ουζμπεκιστάν και τις χώρες των Βαλκανίων. Ανάμεσα στο πελατολόγιο της εταιρίας με επιχειρήσεις του εξωτερικού ξεχωρίζει το όνομα της Siemens AG. Επίσης, το πελατολόγιο του Ομίλου Παπασάββα, μπορεί να καταμεριστεί ανάλογα με το είδος οικονομικής δραστηριότητας του πελάτη.