Ερευνητικά Προγράμματα

Ιδιαιτέρως πλούσιος είναι και ο κατάλογος με τα ερευνητικά προγράμματα που συμμετείχε o Όμιλος Παπασάββα. Ανάμεσα στα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα “Έρευνας και Ανάπτυξης”, στα οποία συμμετείχε η Εταιρία, ξεχωρίζουν τα προγράμματα ΕΠΕΤ, ΠΑΒΕ, RETEX, MME, JOP, TACIS, ECIP, ΠΕΝΕΔ.

Στα πλαίσια των προγραμμάτων αυτών συνεργάστηκε αρμονικά με:

Το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Το Πολυτεχνείο Κρήτης, Το Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιών Κρήτης, Πολυτεχνείο Τασκένδης, IAS (Ινστιτούτο Ανάλυσης Ασθενών Σημείων στον Βιομηχανικό Τομέα – Γερμανία), ΙΚΑ (Ινστιτούτο Εξομοίωσης Κατασκευών – Γερμανία), FOKUS (Research Institute for Open Communication – Γερμανία).

Το πανεπιστήμιο Πειραιά Ως ανάδοχος εταιρία, σύμβουλος ή τεχνολογικός προμηθευτής η εταιρία μας έχει συμμετάσχει στα παρακάτω επιδοτούμενα έργα:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΒΕ97

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΒΕ96

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΤΒΑ JOP/JOINT VENTUREPROGRAMME

PHARE-TACIS

ΟΠΕ EIΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

RETEX / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ