Διαχείριση Επιμελητηρίων

Το Chambers Package v4.0 είναι ένα πλήρες πακέτο διαχείρισης ενός επιμελητηρίου.

Το πρόγραμμα μπορεί να χειριστεί τις επιχειρήσεις, τα μέλη, τα ειδικά μητρώα. Στο πακέτο συμπεριλαμβάνεται ένα πλήρες λογιστήριο Β’ κατηγορίας που υποστηρίζει ισοζύγια, καθολικά, ημερήσιες κινήσεις, αποδείξεις, εντάλματα πληρωμών.

Εγκαταστάσεις: Η εφαρμογή αυτή έχει εγκατασταθεί στα παρακάτω επιμελητήρια: Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φωκίδος, Βοιωτίας, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών Επιμελητήριο Καρδίτσας.

Target Group: Η εφαρμογή αυτή απευθύνεται σε κάθε επιμελητήριο τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού.