Η εφαρμογή Easy Sales είναι ένα πλήρες πακέτο διαχείρισης πελατολογίου μιας επιχείρησης και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Manager’s Office Hellas. Το πρόγραμμα μπορεί να χειριστεί τους πελάτες και ότι αφορά την επικοινωνία με αυτούς, το προσωπικό, τα έγγραφα της εταιρείας κ.α.
Target Group: Η εφαρμογή αυτή απευθύνεται σε κάθε μικρή ή μικρομεσαία επιχείρηση.