Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Προμηθειών

Το SETS (Single European eTendering Service) είναι η πρώτη λύση ηλεκτρονικών προμηθειών σχεδιασμένη για Δημόσιους Φορείς και που δημιουργήθηκε με βάση τις ανάγκες των Δημόσιων Οργανισμών των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το SETS είναι μια εφαρμογή που δίνει λύση σε όλα τα στάδια ενός δημόσιου διαγωνισμού, από την προετοιμασία της διακήρυξης μέχρι την αξιολόγηση και τη δημιουργία των συμβάσεων σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός του SETS είναι να παρέχει μια e-commerce government to business λύση, εύκολη στη χρήση που θα χρησιμοποιείται από τους υπαλλήλους των Δημόσιων Φορέων. Η χρήση του SETS μπορεί να απαλλάξει τις υπηρεσίες από όλες τις εργασίες που μέχρι σήμερα γινόταν με το χέρι όσον αφορά την διαδικασία των διαγωνισμών.

Η ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ηγήθηκε της Τεχνικής και Εμπορικής Φάσης του Προγράμματος σε συνεργασία με εταιρίες από την Ιταλία και την Αγγλία. Η πιλοτική εφαρμογή έγινε με απόλυτη επιτυχία στην Ιταλία στην Επαρχεία της Γένοβας και στην Ελλάδα στον Δήμο Γρεβενών. Έχουν γίνει στο σύνολό τους 10 Ανοιχτοί και Κλειστοί Διαγωνισμοί με την χρήση του SETS.

Τέλος, θα θέλαμε να τονίσουμε πως τον Σεπτέμβριο του 2005 το SETS ψηφίστηκε Project of the Month από την Ευρωπαϊκή Ένωση.