Το Ask-Me είναι ένα πρόγραμμα διαχείρισης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail management system). Υποστηρίζει ένα πλήθος από λειτουργίες που διευκολύνουν μια μεγάλη υπηρεσία ή επιχείρηση, να οργανώσει την αλληλογραφία που δέχεται από πελάτες.

Έτσι, ένας εξωτερικός χρήστης μπορεί να συνδεθεί μέσω του Internet στον κόμβο της υπηρεσίας και συμπληρώνοντας μια ειδική φόρμα να κάνει μια ερώτηση. Επίσης μπορεί να κοιτάξει τον κατάλογο με τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις και απαντήσεις (Frequently Asked Questions) μήπως υπάρχει εκεί λύση στο πρόβλημά του. Την απάντηση θα δεχθεί μέσο e-mail (γι αυτό είναι φυσικά απαραίτητο να δώσει το e-mail του). Απ’ την άλλη μεριά οι υπάλληλοι της υπηρεσίας (εσωτερικοί χρήστες) μπορούν συνδεόμενοι με το σύστημα να απαντήσουν στις ερωτήσεις που απευθύνονται σε αυτούς. Τα μηνύματα που δέχεται κάθε εσωτερικός χρήστης εξαρτώνται από τις κατηγορίες ερωτήσεων που έχει αναλάβει ο εκάστοτε χρήστης.

Target Group: Η εφαρμογή αυτή απευθύνεται σε δημόσιες/ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Εγκαταστάσεις: Η εφαρμογή αυτή έχει εγκατασταθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού. Επίσης, ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει και άλλοι φορείς αλλά και εταιρίες του ιδιωτικού τομέα.

Για demo επικοινωνήστε μαζί μας: sales@papasavas.gr