Ολοκληρωμένα Συστήματα Ασφαλείας

Οι παγκόσμιες κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις, έχουν καταστήσει επιτακτική την ανάγκη βελτίωσης της ασφάλειας και πρόληψης σε ιδιωτικό και κρατικό επίπεδο.

Το ειδικό τμήμα έρευνας και ανάπτυξης του Ομίλου Παπασάββα, διαθέτοντας σύγχρονη και πολύπλευρη τεχνογνωσία, παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και τάσεις των συστημάτων ασφάλειας και ανέπτυξε συνεργασίες με παγκοσμίως γνωστούς και καταξιωμένους οίκους, που διαθέτουν πολυετή εμπειρία στη σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρονικών συστημάτων ασφάλειας.

Ο Όμιλος Παπασάββα μέσω του άρτια εκπαιδευμένου και τεχνικά καταρτισμένου προσωπικού του, εξασφαλίζει τη παροχή ολοκληρωμένων σύγχρονων λύσεων στο τομέα της ασφάλειας και της μετάδοσης εικόνας, ήχου και δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Η απευθείας υποστήριξη των κατασκευαστριών εταιριών σε όλα τα έργα, μας δίνει τη δυνατότητα ευρείας παραμετροποίησης των προσφερόμενων λύσεων, σύμφωνα με τις ανάγκες των έργων.

Εφαρμογές:

Αεροδρόμια / Λιμάνια

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Εθνική άμυνα

Εγκαταστάσεις γραφείων

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Κατοικίες

Η ομάδα των εξειδικευμένων μηχανικών και αναλυτών μας καλύπτει τις πολύπλοκες ανάγκες της Ελληνικής αγοράς με το μεγαλύτερο επαγγελματισμό. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα:

• Στρατηγικός Προγραμματισμός

• Λεπτομερείς Τεχνοκρατικές Προτάσεις

• Διαχείριση Έργων