Αυτόματος Έλεγχος Εισόδου – Εξόδου

To σύστημα AVI (Automatic Vehicle Identification) της NEDAP αποτελεί το πιο εξελιγμένο σύστημα ελέγχου πρόσβασης οχημάτων. Το σύστημα αυτό μπορεί να λειτουργήσει είτε αυτόνομα είτε ως μέρος του συστήματος ελέγχου πρόσβασης.
Τα χαρακτηριστικά του συστήματος συνοψίζονται παρακάτω.
  • Ταυτόχρονη αναγνώριση οδηγού και οχήματος
  • Αναγνώριση οχήματος από μεγάλη απόσταση (μέχρι 15 μέτρα)
  • Αναγνώριση οχήματος που κινέιται με μεγάλη ταχύτητα (έως 200χλμ / ώρα)
  • Καθορισμός επιθυμητής απόστασης ανάγνωσης
  • Ενσωμάτωση στο σύστημα ελέγχου πρόσβασης των υπαλλήλων