Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης

Η InnerRange Pty Ltd ιδρύθηκε το 1988 με στόχο το σχεδιασμό και τη κατασκευή ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου πρόσβασης (access control), συναγερμών (intrusion) και διαχείρισης κτιριακών εγκαταστάσεων (BMS).

Το πιο πρόσφατο επίτευγμα της InnerRange, το Concept 4000 ενσωματώνει τις παραπάνω λειτουργίες σε ένα ενιαίο σύστημα, το οποίο ελέγχεται τοπικά και τηλεπικοινωνιακά, και ήδη απαριθμεί 24.000 εγκαταστάσεις στη Νέα Ζηλανδία και στην Αυστραλία. Τα συστήματα της InnerRange εγκαταστάθηκαν επίσης και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του SIDNEY. Το Concept 4000 διατηρεί το κόστος χαμηλά παρά το μέγεθος του συστήματος λόγω των πολλαπλών επιλογών στην αρχιτεκτονική και τον εξοπλισμό ούτως ώστε το σύστημα να μην επιβαρύνεται με λειτουργίες που δεν χρειάζονται. Ακόμα, η εκπληκτική επεκτασιμότητα, συνεχής ανάπτυξη και υποστήριξη βεβαιώνουν ότι το Concept 4000 είναι μία επένδυση για το μέλλον, αποφεύγοντας την αντικατάσταση ενός συστήματος που δε θα συμβαδίζει με τις ανάγκες σας.

Μέσω του Concept 4000 επιτυγχάνεται:

  • Έλεγχος Πρόσβασης
  • Έλεγος Ασφάλειας (Συναγερμός)
  • Έλεγχος Αναλκυστήρων
  • Διαχείριση Επισκεπτών
  • Έλεγχος Στάθμευσης
  • Έλεγχος Κτιριακών Λειτουργιών (Κλιματισμός, Θέρμανση, Φωτισμός κλπ)