Φυσική Ασφάλεια

Η Μ.ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΑΕΒΕ παρέχει συστήματα φυσικού ελέγχου για περιπτώσεις υψηλών επιπέδων ασφάλειας. Οι λύσεις καλύπτουν τον φυσικό έλεγχο ανθρώπων και αντικειμένων τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Μερικές από τις λύσεις που παρέχονται είναι:

  • X-ray Scanners Για Αποσκευές και Αλληλογραφία
  • X-ray Scanners Για Παλέτες Και Εμπορεύματα
  • Φορητοί Ανιχνευτές Μετάλλων
  • Φορητοί Ανιχνευτές Εκρηκτικών Υλών