Ασφάλεια Δικτύων

Η ευρεία χρήση του διαδικτύου από τις εταιρίες και τους οργανισμούς δημιούργησε ρήγματα στην ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων τους τόσο από την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων χρηστών όσο από τις επιθέσεις ιών.

Η Μ.Παπασάββας Α.Ε.Β.Ε μπορεί να σχεδιάσει και να προσφέρει λύσεις Firewall δίδοντας την μέγιστη δυνατή ασφάλεια σε επίπεδο hardware σε συνεργασία με μεγάλους κατασκευαστές του χώρου όπως Cisco, Zyxel, Fortigate, Symantec και άλλους.