Δομημένη Καλωδίωση

Η εταιρία μας είναι συνεργάτης της αμερικάνικης εταιρίας Molex. Η δομημένη καλωδίωση αποτελεί την αρχή μετάβασης των εταιριών και οργανισμών στις νέες τεχνολογίες. Προσφέρονται λύσεις δομημένης καλωδίωσης κτιρίων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ακολουθώντας χαρακτηριστικά και προδιαγραφές καλωδιώσεων που έχουν υποδειχθεί από τους διεθνείς οργανισμούς ΕΙΑ, ΤΙΑ και έχουν γίνει αποδεκτά από τον διεθνή οργανισμό τυποποίησης ANSI.

Συγκεκριμένα προσφέρονται λύσεις για την μελέτη, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την τεκμηρίωση της δομημένης καλωδίωσης των κτιρίων με την χρήση καλωδίων χαλκού UTP, FTP αλλά και οπτικών ινών. Μέσα από ένα ενιαίο καλωδιακό σύστημα παρέχεται η δυνατότητα για τη μεταφορά φωνής – δεδομένων – εικόνας με απόλυτη αξιοπιστία και ευκολία στην χρήση του.