Ενεργός Εξοπλισμός Δικτύων

Η τεχνολογία των δικτύων αναπτύσσεται και εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς ανάπτυξης. Ο βασικός σκοπός που παραμένει ένας, είναι η μεγιστοποίηση της ταχύτητας μεταφοράς πληροφοριών.

Οι λύσεις που προσφέρονται, παρέχουν αξιόπιστες και ταχύτατες συνδέσεις των χρηστών με το δίκτυο είτε βρίσκονται εντός του ίδιου κτιρίου είτε βρίσκονται σε διαφορετικά κτήρια στα οποία υπάρχει καλωδιακή σύνδεση, ασύρματη ζεύξη ή μεσολαβεί παροχέας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Η υλοποίηση λύσεων σε επίπεδο τοπικού δικτύου (LAN) που να συνδυάζει τεχνολογίες δικτύωσης όπως Ethernet, Fast Ethernet Gigabit Ethernet, FDDI κλπ απαιτεί την χρήση ενεργού εξοπλισμού δικτύου όπως είναι τα Hubs, Switches, Routers κλπ αλλά και την χρήση επικοινωνιακού εξοπλισμού όπως είναι modems, Baseband modems HDSL, Multiplexers κλπ για την ενεργοποίηση WAN συνδέσεων.

Η εταιρία μας συνεργάζεται με όλους τους μεγάλους κατασκευαστές όπως η CISCO, η Zyxel, η 3Com, η Linksys και με το εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό μας είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε και να εγκαταστήσουμε την καταλληλότερη λύση για τον πελάτη.