Συστήματα Αποθήκευσης

Δίκτυα αποθήκευσης για επιχειρήσεις και εταιρίες που βοηθούν στην ανάπτυξη, διαχείριση και κλιμάκωση του περιβάλλοντος δικτυακής αποθήκευσης χρησιμοποιώντας αρχιτεκτονικές SAN (Storage Area Network) και NAS (Network Attached Storage). (IBM TotalStorage)

HP για λύσεις σε περιβάλλοντα με λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows και UNIX.

Network Attached Storage, Storage Area Networks, Array Storage και Tape Storage. Συστήματα και υποδομή.

SUN Microsystems για λύσεις σε περιβάλλοντα με λειτουργικό σύστημα UNIX