Managed Print Services

Η επόμενη σελίδα στο χώρο της εκτύπωσης από την HP

Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειάς μας για την προώθηση και υποστήριξη προϊόντων υψηλών προδιαγραφών, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την εκτενέστερη συνεργασία μας με την Hewlett – Packard ως Gold Business Partner στο κομμάτι των IPG λύσεων.

Με αφορμή την ανωτέρω συνεργασία θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τις νέες εκτυπωτικές λύσεις της κατασκευάστριας εταιρείας Hewlett – Packard που έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες των εταιρειών στις λειτουργίες εκτύπωσης και όχι μόνο στις λειτουργίες της αντιγραφής, παρέχοντας τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

•Μείωση κόστους

•Ευελιξία

•Συνδεσιμότητα και διαχείριση

•Ευκολία στη χρήση

•Ταχύτητα και όγκο εκτύπωσης

•Υψηλή ποιότητα

•Βελτίωση παραγωγικότητας και απόδοσης

Καθώς η ανάγκη περιορισμού των λειτουργικών εξόδων γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική, όλο και περισσότερες εταιρείες επικεντρώνονται στον απολογισμό και στην αναθεώρηση του εκτυπωτικού τους περιβάλλοντος.

Σκοπός του είναι η μέγιστη απόδοση, η μείωση και ο έλεγχος του συνολικού κόστους, το οποίο είναι συνυφασμένο με την εκτυπωτική τους υποδομή. Σύμφωνα με αναλυτές του κλάδου, το ύψος των δαπανών που σχετίζεται με το κόστος εκτύπωσης μπορεί να φτάσει μέχρι και το 30% των συνολικών εσόδων μιας επιχείρησης. Ο συγχρονισμός των εταιρικών αναγκών με τις ανάγκες του εκτυπωτικού περιβάλλοντος αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη διατήρηση μίας βιώσιμης και ανταγωνιστικής υποδομής.

Η απάντηση της HP

Την απάντηση στη νέα τάση της αγοράς δίνει η HP με την παροχή υπηρεσιών Managed Print Services. Η συγκεκριμένη αγορά αναπτύσσεται ραγδαία με την HP να αντιπροσωπεύει 4,2 δις $ σε συνολική αξία συμβολαίων για το 2008. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Gartner Group, τον Σεπτέμβριο του 2008 οι εταιρείες που υλοποιούν υπηρεσίες Managed Print Services (MPS) έχουν ως στόχο τη μείωση έως και 30% του συνολικού κόστους εκτυπωτικών εργασιών. Στον τομέα των υπηρεσιών Managed Print Services (MPS), η HP Hellas δραστηριοποιείται στρατηγικά από το 2007 υλοποιώντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε μεσαίους και μεγάλους οργανισμούς, παρέχοντας όλα τα απαιτούμενα μέσα για ουσιαστική διαχείριση, βελτιωμένη απόδοση, επιχειρηματική ευελιξία, διασφάλιση και διατήρηση του εκτυπωτικού περιβάλλοντος καθώς και παράλληλη απελευθέρωση εσωτερικών πόρων. Στο πλαίσιο ενός συμβολαίου παροχής MPS υπηρεσιών, η HP αναλαμβάνει την συνολική ευθύνη του εκτυπωτικού στόλου της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού, των αναλωσίμων, της τεχνικής υποστήριξης και της συνολικής διαχείρισης του εκτυπωτικού στόλου, παρέχοντας σε μηνιαία βάση αναφορές για την πορεία και την αξιοποίηση της παρεχόμενης υπηρεσίας. Τα κύρια στοιχεία που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός MPS συμβολαίου, είναι η διευρεύνηση των σημερινών αναγκών και η καταγραφή της σημερινής παραγωγής των εκτυπωτικών εργασιών της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Η προσέγγιση της HP λαμβάνει υπόψη της του χρήστες, την τεχνολογία και τις διαδικασίες, διασφαλίζοντας έτσι μία ομαλή μετάβαση από το υπάρχον στο νέο βελτιωμένο περιβάλλον. Ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις του πελάτη, παρέχεται η προσθήκη λογισμικών που επιτρέπουν τη δυνατότητα εύκολου προγραμματισμού και αυτοματοποίησης προκαθορισμένων ροών εργασίας, τη δυνατότητα παρακολούθησης εγγράφων και την έξυπνη αντιμετώπιση προβλημάτων ενώ, ταυτόχρονα, ενισχύεται η ασφάλεια των δεδομένων. Οι υπηρεσίες MPS ενσωματώνουν τη μίσθωση (embedded leasing) του παρεχόμενου εξοπλισμού, με αποτέλεσμα τη μείωση των πάγιων εξόδων (capital expenditure) καθώς η υπηρεσία αποτελεί λειτουργικό έξοδο (operating expenditure).

Μέθοδοι τιμολόγησης και παροχής υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες MPS της HP συνοδεύονται με ευέλικτους και διάφανους τρόπους τιμολόγησης υπηρεσιών:

Base plus click / Βασικό Τίμημα Παροχής Υπηρεσίας και Σελίδων: Περιλαμβάνει την βασική (base) χρέωση εξοπλισμού και τη χρέωση σελίδας ανεξάρτητα από τον όγκο εκτύπωσης, χωρίς να απαιτείται δέσμευση για ελάχιστο μηνιαίο αριθμό σελίδων. Πρόκειται για τιμολόγηση ενός μηνιαίου βασικού τιμήματος (base) το οποίο καλύπτει όλα τα έξοδα της παρεχόμενης υπηρεσίας όπως εξοπλισμό, ανταλλακτικά, maintenance kit, αναλώσιμα, εγκατάσταση εξοπλισμού, εγκατάσταση λογισμικών, τεχνική υποστήριξη και αποκατάσταση βλαβών εντός συμφωνημένων χρόνων, απομακρυσμένη παρακολούθηση των εκτυπώσεων και γενικώς παντός είδους υπηρεσίας και υλικού το οποίο περιέχεται στην υπηρεσία για το νέο και διατηρούμενο εξοπλισμό. Η μεταβλητή χρέωση σελίδων (click) προκύπτει από τον εκάστοτε όγκο εκτύπωσης σε μηνιαία βάση (σύμφωνα με τις ανάγκες παραγωγής σελίδων).

All – In click: Η τιμή «ανά σελίδα» (click) για τους συμφωνημένους μηνιαίους όγκους καλύπτει όλα τα έξοδα της παρεχόμενης υπηρεσίας όπως εξοπλισμό, ανταλλακτικά, maintenance kit, αναλώσιμα, εγκατάσταση εξοπλισμού, εγκατάσταση λογισμικών, τεχνική υποστήριξη και αποκατάσταση βλαβών εντός συμφωνημένων χρόνων, απομακρυσμένη παρακολούθηση των εκτυπώσεων και γενικώς παντός είδους υπηρεσίας και υλικού το οποίο περιέχεται στην υπηρεσία.

Παράλληλα με την παροχή των MPS υπηρεσιών απευθείας από την HP, ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων (Channel Pay Per Use), παρέχονται από ειδικευμένους συνεργάτες της HP, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από την HP ως OPS/Office Printing Solution Specialists.