Βάσεις Δεδομένων

Το τμήμα ανάπτυξής της εταιρίας μας σε συνεργασία με το τεχνικό τμήμα έχει τη δυνατότητα να δώσει λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα αφορά τις βάσεις δεδομένων Oracle και Microsoft SQL Server. Μεταξύ άλλων μπορεί να δώσει λύσεις και στα εξής:

•Εγκατάσταση βάσεως δεδομένων

•Backup βάσεως δεδομένων

•Μεταφορά δεδομένων μεταξύ ομοίων και διαφορετικών βάσεων.