Συνδεση Ετερογενών Συστημάτων

Η εταιρία μας λόγω της βαθιάς γνώσης στα υπολογιστικά συστήματα μπορεί να πραγματοποιήσει συνδέσεις μεταξύ ετερογενών συστημάτων όπως: SCO Unix Solaris Mac Linux Windows.