Εγκατάσταση & Υποστήριξη Μηχανογραφικού Εξοπλισμού

Η εταιρία μας έχει μεγάλη εμπειρία στη μηχανοργάνωση μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων. Οι άνθρωποι μας μπορούν να επισκεφτούν τον χώρο σας , να μελετήσουν τις ανάγκες σας, να υλοποιήσουν και να εγκαταστήσουν παντός είδους μηχανογραφικό εξοπλισμό.

Η εταιρία μας κατά την αίτηση σας μπορεί να υποστηρίξει οποιοδήποτε πρόβλημα στον μηχανογραφικό σας εξοπλισμό και να δώσει άμεση λύση καθώς και να συντηρήσει το hardware και το software που χρησιμοποιείτε.