Εταιρία

Μάθετε περισσότερα για τον όμιλο Παπασάββα.

Πελάτες

Το πελατολόγιο του Ομίλου ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ είναι ιδιαίτερα πλούσιο τόσο σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα όσο και σε εκπεδευτικούς οργανισμούς.

Συνεργασίες

Η Μ.ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε. συνεργάζεται με τους μεγάλους οίκους για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων.

Λύσεις

Ο Όμιλος ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ παρέχει λύσεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, τόσo σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.